Objev techniky
vypnout diakritiku

Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou dnes uvidíte, patří k dílkům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že tří. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě, až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli rozjasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky, např. zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyzdnou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých, z původních sedumadvaceti na tři. A konečně se nám podařilo, a to byla věřte práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda.Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry: "Nedělat přestávku, jinak utečou!" No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani jaksepatří rozběhnout. Podle odhadů našeho psychologa dr.Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory: Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů, ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. A kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o tzv. zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil hlavně na Litoměřicku. Totiž, před vašima očima, za plného osvětlení, při otevřené oponě, dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou.Já bohužel nejsem na tolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem? Ano? Abyste pak neřikali, že to nemá cenu. Tak já ho zavolám, moment.
Z. Svěrák: Tak to je pan Koudelka! Pane Koudelka, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí?
pan Koudelka mlčí
Z. Svěrák: Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově.
pan Koudelka mlčí
Z. Svěrák: Že Vás ještě přerušuji! Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů, vzájemně propojených a vyvážených, a celé je to myslím fixováno ve stropě, že?
pan Koudelka:Tam žádný vodiče nejsou.
Z. Svěrák:Aha! Vidíte, ještě že Vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění. To je pravda, ne?
pan Koudelka: hm
Z. Svěrák: Já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, víte, respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to Vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
pan Koudelka:Tam sedí Maurenc.
Z. Svěrák:Aha, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte Vy?! Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem myslím popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
pan Koudelka:Tam vždycky sedí Maurenc!
Z. Svěrák:Já myslím, že poděkujeme. (potlesk)
Já jsem vám říkal, že to nemá cenu.

REKLAMA